Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση 14,8% στην παραγωγή ασφαλίστρων